Systemen in ontwikkeling: impact op het douanelandschap

Heeft u al gehoord van de ontwikkelingen binnen de Belgische douanesystemen? Vraagt u zich af wat deze veranderingen precies inhouden? In deze blog geeft DKM Customs een overzicht van wat u te wachten staat.

De technologiewereld is constant in beweging, en dat zal ook in 2024 het geval zijn. Er staan namelijk enkele veranderingen op de planning voor de manier waarop douaneafhandelingen in België worden geregeld. Deze veranderingen zijn het gevolg van nieuwe richtlijnen van de Europese Unie.

MASP-C

In het Multi-Annual Strategic Plan for electronic Customs (MASP-C) richt de EU zich op de modernisering en verbetering van elektronische douanesystemen. Het doel van dit plan is om alle papieren douaneprocedures tegen 2025 volledig te vervangen. Op deze manier beoogt de EU de veiligheid aan de buitengrenzen te verbeteren. Daarnaast streeft zij ernaar de interne handel te bevorderen door een efficiëntere douaneomgeving.

Impact op het Belgische douanelandschap

Wat betekent deze modernisering nu juist voor het Belgische douanelandschap? DKM Customs legt het voor u uit.

PLDA-import wordt IDMS

Het Import Declaration Management System (IDMS) zal het huidige PaperLess Douane en Accijnzen (PLDA) vervangen voor alle invoerprocessen. Dit systeem maakt gebruik van UCC-conforme gegevenssets. De lancering van IDMS staat gepland voor januari 2024. Bedrijven hebben tot uiterlijk maart 2024 de tijd om over te stappen op dit systeem.

IDMS zorgt voor de automatische verwerking van volgende aangiften:

  • Aangifte voor het vrije verkeer en bijzondere regeling - Aangifte voor bijzondere bestemming
  • Aangifte voor douane-entrepot
  • Aangifte voor tijdelijke invoer
  • Aangifte voor actieve veredeling
  • Aangifte voor het binnenbrengen van goederen in het kader van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal regime
  • Douaneaangifte in postverkeer voor in het vrije verkeer brengen

PLDA-export wordt AES

PLDA-export wordt vervangen door het Export Declaration Management System (EDMS), ook bekend als AES (Automated Export System). AES is verantwoordelijk voor alle uitvoerprocessen en wordt operationeel in maart 2024. Bedrijven krijgen opnieuw 3 maanden de tijd om dit systeem te implementeren.

NCTS wordt NCTS P5

Het NCTS (New Computerised Transit System) faciliteert elektronische administratieve processen bij extern communautair vervoer van goederen. Om dit systeem te stroomlijnen met de UCC (Union Customs Code) wordt er overgeschakeld naar NCTS P5 (Phase 5). Deze overgang staat gepland voor maart 2024, met een overgangsperiode die loopt tot het einde van juni 2024.

Meer weten over NCTS P5? Lees er alles over in deze blog.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond dit topic? Hou dan onze website in de gaten of schrijf u in op onze maandelijkse nieuwsbrief. Zo kunnen wij u als eerste op de hoogte brengen van alle nieuwe updates.