Newsflash: Sancties voor hout en houtproducten van Rusland, Wit-Rusland en militair bezette gebieden in Oekraïne

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de Europese Commissie beslisten dat hout en houtproducten van oorsprong van Rusland, Wit-Rusland en de militair bezette gebieden van Oekraïne niet meer in het vrij verkeer in de Unie kunnen worden gebracht als het 'stelsel van zorgvuldigheidseisen' niet volledig werd afgerond voor 6 mei 2022.

De goederen, geselecteerd voor controle op het moment van het "in het vrij verkeer brengen", worden op dit moment geblokkeerd door de douane. Deze blokkade duurt tot er een beslissing komt van de bevoegde autoriteit: de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - DG Leefmilieu. Als de bevoegde autoriteit een inbreuk vaststelt, maakt men een PV op en stuurt men deze door naar de douane en het Openbaar Ministerie.

Heeft u vragen bij deze sancties? Neem dan zeker contact op met de experten van DKM Customs.