Brexit: Hoe bereidt u zich voor op de veranderende douaneprocedures?

De Brexit is een feit. Vanaf 1 januari 2021 gelden er bij de import en export van goederen vernieuwde douaneprocedures. Maar wat betekent dit concreet voor uw organisatie? Bent u al voorbereid op deze formaliteiten en bijhorend papierwerk? Weet u welke controles van toepassing zullen zijn op import en export? Elk bedrijf dat handelt met het Verenigd Koninkrijk krijgt straks te maken met grenswijzigingen en douaneaangiften. Hoe kunt u uw organisatie voorbereiden en dit administratief kluwe efficiënt aanpakken?

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode. Het Verenigd Koninkrijk houdt zich tot dan aan alle huidige wetten en regels. Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe, nog onbekende, spelregels. Wat de uitkomst van de lopende onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ook worden, enkele zaken zijn al defintief:

1. het Verenigd Koninkrijk wordt een ‘derde land’.

2. Er zal opnieuw een fysieke grens komen.

3. Zowel voor personen als voor goederen zullen er (meer dan waarschijnlijk) opnieuw grenscontroles ingesteld worden.

Als Belgisch exporteur of importeur zal u dus geconfronteerd worden met de verplichting om uitvoer- en invoeraangiftes op te maken voor goederen die naar en van het Verenigd Koninkrijk komen.

Afhankelijk van een “deal” of “no deal” zullen er bijkomende voorwaarden te vervullen zijn. Wat kan u nu reeds doen om voorbereid te zijn?

- U kan nu reeds eventuele vergunningen aanvragen voor een eigen douanelocatie, op die manier kunnen toekomstige douaneformaliteiten altijd op eigen terrein gebeuren. Hierdoor kunnen latere problemen in het vervoerstraject vermeden worden. Hebt u geen zin om aan deze administratieve romslomp te beginnen? Je kan altijd rekenen op de DKM professionals.

- Stel alvast een douanevertegenwoordiger aan die de nodige aangiftes kan voorbereiden en uitstellen.

- DKM voert nu reeds analyse uit van de de bestaande goederenstromen om te bekijken waar er bottlenecks kunnen optreden.

Wil je op de hoogte blijven en updates over de gevolgen van Brexit ontvangen? Schrijf je dan nu un voor onze nieuwsbrief!