TARIC-code opzoeken

Wat is de TARIC-code?

De TARIC-code is de code die nodig is voor het importeren van goederen van buiten de EU. TARIC staat voor Integrated Tariff of the European Communities. De cijfers zijn een combinatie van de GN-code en 2 extra cijfers, die aangeven welke maatregelen/verplichtingen gelden voor de invoer van dat specifieke product. Bij sommige goederen gelden meerdere verplichtingen. In dat geval kan de TARIC-code verder worden uitgebreid dan 10 cijfers.

Heeft u een product waarvan u niet meteen alle regelgeving over weet? Dan kan u deze opzoeken in de database van de douane: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=nl