Overzicht preferentiële overeenkomsten en douane-unies

Overzicht preferentiële overeenkomsten en douane-unies

Deze nuttige link geeft u een overzicht met preferentiële overeenkomsten en douane-unies.

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong/lijst-van-preferentiële-akkoorden-en-douane-unies