Wat is het EUR1-document?

Bij DKM Customs krijgen we regelmatig de volgende vragen voorgeschoteld: “Wat is het EUR1-certificaat en wat is de betekenis van dit certificaat?” We trachten dit hieronder te verduidelijken.

Betekenis EUR1-certificaat of EUR1-document

Het EUR1-certificaat is een preferentieel handelsdocument, dat ervoor zorgt dat uw klant een verlaging of kwijtschelding van douanerechten ontvangt. De mogelijkheid bestaat dat de hoogte van het douanerecht (ook wel het invoerrecht genoemd) verschilt voor ieder land en ook voor ieder product.

De douane maakt het EUR1-certificaat geldig. Daarnaast controleren zij de aanvraag en bekijken ze of alle relevante gegevens en informatie werden meegestuurd.

Vrijhandelsovereenkomsten

De EU sloot samen met een aantal landen, of groepen van landen, preferentiële handelsakkoorden. Hiervoor moet je aan de gestelde eisen voldoen. Denk maar aan het kenbaar maken in de douanewetgeving of de afzonderlijk afgesloten protocollen die moeten voldoen.

Bronnen:

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong/lijst-van-preferentiële-akkoorden-en-douane-unies

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/Ondernemingen/Douane/Oorsprong/Overzicht/015.316%20-%20Overzicht%20preferentiële%20overeenkomsten%20-%20versie%20februari%202021.pdf