Sealogis Freight Forwarding Belgium en DKM, partners voor meer dan 25 jaar

Sealogis Freight Forwarding Belgium is een filiaal van Sealogis Groupe. Het Belgische filiaal is gespecialiseerd in internationaal transport, freight forwarding en logistiek. En bij internationaal transport komen ook heel wat douaneformaliteiten kijken. En voor die formaliteiten doet men bij Sealogis Freight Forwarding Belgium beroep op de expertise van DKM Customs.

Waarom DKM?

Edwig Laenen, zaakvoerder van Sealogis Freight Forwarding Belgium geeft meer uitleg bij de samenwerking met DKM Customs: “Historisch gezien is DKM onze eerste leverancier én partner. De samenwerking met DKM loopt dus al vanaf het begin van Sealogis Belgium. Ondanks het feit dat we bij Sealogis Belgium zelf ook douaneagent zijn en wel een licentie en de kennis hebben, kozen we er toch voor om vanaf dag één de douane uit te besteden. Dit omdat we nog niet genoeg gewapend zijn om de functie te integreren in het bedrijf. Douane is een expertise op zich en DKM is dé expert op douanegebied.”

DKM Customs helpt Sealogis Freight Forwarding Belgium op twee niveau’s. Eenerzijds staat DKM Sealogis Belgium bij op het gebied van kennis. Anderzijds zorgt DKM ook voor al het materiële, met name het aanmaken van documenten en het zorgen voor de relatie met de douane.

Al meer dan 25 jaar partners

Sealogis Freight Forwarding Belgium en DKM Customs zijn al meer dan 25 jaar partners. De paden van Edwig Laenen, Eddy Mees en Luc De Kerf kruistten elkaar op het juiste moment en sindsdien groeien beide bedrijven hand in hand.

“Aangezien we elkaar al meer dan 25 jaar kennen, denk ik dat we wel kunnen spreken over een relatie beyond professional borders. We staan dagelijks met elkaar in contact, wat resulteert in een korte en informele communicatie met de directie van DKM. Het management is voor ons altijd beschikbaar en iedereen binnen DKM is altijd bereid om ons te helpen. Een gegeven waar beide partijen veel belang aan hechten.”

Over de hele lijn rekenen op DKM

Sealogis Freight Forwarding Belgium kan over de hele lijn rekenen op de diensten en services van DKM Customs. Dit gaat van het aanvragen van vergunningen tot het aanmaken van douanedocumenten, processen waarbij beide partijen elkaar enorm vertrouwen. Het feit dat Sealogis Belgium en DKM al meer dan 25 jaar partners zijn, bevestigt dit gegeven!