Procedure slechte gasmeting

Iedereen heeft het ongetwijfeld al meermaals meegemaakt: de douane selecteerde jouw container voor fysieke verificatie. Bij zo’n fysieke verificatie is het verplicht om een gasvrij rapport te kunnen voorleggen. Dit is belangrijk, zodat men de veiligheid van de douanebeambten en kaai-expediteurs kan garanderen. 

Om een gasvrij rapport te kunnen voorleggen, moet er een gasmeting gebeuren. Deze gasmeting wordt uitgevoerd door een erkende firma, die controleert of er geen te hoge concentratie van bepaalde gassen in de container aanwezig is. Indien dit conform de regels is, kan de fysieke verificatie beginnen.

Maar wat nu als de concentratie van gassen in de container te hoog is, waardoor men de fysieke verificatie niet kan uitvoeren? Nu de zomer om de hoek loert en de temperaturen de hoogte in gaan, is het risico op niet-conforme gasmetingen hoger.

Indien de concentratie van gassen in de container te hoog is, ligt de beslissing bij de douane. Op basis van een risicoanalyse beslissen zij of ze de goederen ook echt fysiek willen controleren of niet. Ook kunnen ze beslissen om dit te verifiëren met een controle van de begeleidende documenten. Als de douane beslist de goederen toch fysiek te controleren, moet de container overgevoerd worden naar een bevoegde verluchtingsplaats.

Op deze bevoegde verluchtingsplaats, wordt de container voor minstens 24u verlucht. Na de verluchting, vindt opnieuw een meting plaats. Indien deze in orde is, kan de container zich opnieuw aanbieden bij de douane. Als de concentratie gas toch niet voldoende daalt in de container, stelt men een veiligheidsdossier op. In dit dossier worden een procedure en maatregelen voorgesteld om toch op een veilige manier een fysieke controle uit te voeren. Na goedkeuring van dit dossier, kan men in samenspraak met de douane de controle inplannen.