Crisis Oekraïne: sancties tegen Rusland hebben impact op invoer van ijzer- en staalproducten

Naar aanleiding van de crisis in Oekraïne, heeft de EU met een 11e sanctiepakket nieuwe bijkomende beperkende maatregelen tegen Rusland opgelegd. Belangrijk in dit pakket: de extra genomen maatregelen om te verhinderen dat sancties kunnen worden omzeild door invoer via andere landen. DKM Customs legt u graag uit wat dit precies betekent en wat de gevolgen zijn.

De impact

De maatregelen van de EU hebben een enorme impact op het invoeren van in derde landen verwerkte ijzer- en staalproducten. Concreet gaat het hier om de ijzer- en staalproducten die u hier kan terugvinden.

We geven graag even mee wat dit allemaal precies betekent: vanaf 30 september 2023 is het niet meer toegestaan om direct of indirect ijzer- en staalproducten, zoals opgelijst in bijlage XVII, in te voeren of aan te kopen wanneer die in een derde land zijn verwerkt, door verwerking van in bijlage XVII vermelde ijzer- en staalproducten van oorsprong uit Rusland.

 • Indien de in het derde land verwerkte goederen producten bevatten uit de code 7207 11, treedt het verbod pas in werking op 1 april 2024.
 • Voor verwerkte goederen die producten uit de code 7207 12 10 en code 7224 90 bevatten, is dit 1 oktober 2024.

Om te bewijzen dat bij de verwerking in het derde land men geen producten van oorsprong uit Rusland gebruikte, moet één of meerdere Mill Test Certificates voorgelegd worden. Deze certificaten moeten volgende informatie bevatten:

 • Voor halffabricaten:
  • Naam van de faciliteit waar de productie heeft plaatsgevonden
  • Naam van het land dat overeenkomt met het warmtenummer (land van de smeltpan)
  • GN-code (zescijferige code) van het product
 • Voor afgewerkte producten:
  • Naam van het land en de naam van de faciliteit waar de volgende verwerkingen of bewerkingen worden uitgevoerd, voor zover relevant:
   • Warmwalsen
   • Koudwalsen
   • Metallisch bekleden door warm onderdompelen
   • Elektrolytische metaalbekleding
   • Organische bekleding
   • Lassen
   • Doordringen/extruderen
   • Trekken/Pilgreren
   • ERW/SAW/HFID/Laserlassen
  • Naam van het land dat overeenkomt met het warmtenummer (land van de smeltpan)
  • GN-code (zescijferige code) van het product

Ondanks het feit dat de Mill Test Certificates beschouwd kunnen worden als voldoende bewijsmateriaal, kunnen ze niet altijd worden voorgelegd of bevatten ze niet altijd de nodige informatie. De oorsprong van de staal- en ijzerinputs mag dus ook met andere middelen worden vastgesteld:

 • Facturen
 • Leveringsbonnen
 • Kwaliteitscertificaten
 • Handelscorrespondentie
 • Productiebeschrijvingen
 • Leveranciersverklaringen voor de lange termijn
 • Kostenberekenings- en productiedocumenten
 • Douanedocumenten van het land van uitvoer
 • Uitsluitingsclausules in verkoopcontracten, of
 • Verklaringen van de fabrikant indien deze rechtstreeks verwijzen naar de betrokken zending (geen algemene verklaring)

Opgelet: een certificaat van niet-preferentiële oorsprong wordt vooralsnog niet aanvaard als bewijsmiddel.

Bij twijfel

In geval van twijfel is het mogelijk voor de douaneautoriteiten om aanvullend bewijs te eisen. Denk hierbij aan afzonderlijke testcertificaten voor de verschillende bewerkingsfases die een product heeft ondergaan.

Hoe vollediger de informatie op het gebruikte bewijsmateriaal, hoe makkelijker de douane zich ervan kan overtuigen dat de inputs van niet-Russische oorsprong zijn.

Het gevolg

Als gevolg van deze nieuwe beperkingen, mag u zich verwachten aan het volgende: de douaneautoriteiten zullen de naleving van bovenstaande streng controleren, wat kan leiden tot langere wachttijden, fysieke verificaties, geblokkeerde containers en geschillen.

Certificaatcode Y824

Tot slot vestigen wij ook de aandacht op het gebruik van de certificaatcode Y824. Indien de ingevoerde ijzer- en staalproducten geen Russische staalproducten bevatten dient de certificaatcode Y824 te worden opgenomen in het vak 44 van de douaneaangifte. Hiermee verklaart de importeur dat zijn goederen voldoen aan de opgelegde maatregelen en dat hij over de nodige bewijsstukken beschikt.

De sanctiemaatregelen ten aanzien van Rusland en de daaruit volgende guidance documenten zijn constant onderhevig aan veranderingen. Wij raden dan ook aan steeds gebruik te maken van de meest recente informatie. Die meest recente informatie kan je steeds terugvinden bij DKM Customs.