Douane een vak apart

Internationaal zakendoen gaat gepaard met een zeer specifieke douanewetgeving. Daarnaast gelden er nog tal van economische, financiële, fiscale en gezondheidsregels. In sommige gevallen gelden er zelfs strikte embargo’s. Bovendien zitten al deze regels in een permanente draaikolk van verandering. Steeds meer bedrijven kunnen amper nog volgen – zelfs multinationals – en kiezen er bewust voor om dit volledige verhaal te outsourcen aan externe specialisten. Niet alleen om in orde te zijn met de wetgeving, maar ook om onnodige kosten en vertragingen te vermijden door gebrekkige kennis. DKM Customs presenteert zich als de perfecte outsourcing partner op drie vlakken: douaneformaliteiten en customs management, consultancy en fifi scale vertegenwoordiging.

 

Douaneformaliteiten en customs management


Jaarlijks stelt DKM Customs meer dan 50.000 douanedocumenten op voor invoer, uitvoer en doorvoer. Wij regelen al uw douane- en andere formaliteiten. Snel, efficiënt, correct en flexibel vormen daarbij de kernwoorden. Daarnaast denken wij mee met uw bedrijfsvoering en stellen we manieren voor om uw internationale goederenstroom te optimaliseren.
We stellen ons op als uw deskundig tussenpersoon en voeren – indien nodig - onderhandelingen met de douanediensten over invoerrechten en vergunningen. Kortom: we bieden een volledig customs management.

Consultancy

DKM Customs stelt z’n kennis over en ervaring met de douanewereld ook ter beschikking in de vorm van consultancyopdrachten. Beschikt u over een eigen interne douanedienst en wilt u de werking verbeteren? Welke optie is voor mij de beste: in eigen beheer of uitbesteden? Hebt u concrete problemen met de douane? Wij onderzoeken deze en andere vragen en geven in een helder rapport de juiste analyses en antwoorden.
 
Fiscale vertegenwoordiging

Buitenlandse ondernemers die in aanraking komen met de Belgische BTW-belasting, kunnen DKM Customs inschakelen als fi scale vertegenwoordiger. Wij treden dan in uw naam op voor de aangifte en betaling van invoerrechten en andere administratieve verplichtingen. Dit biedt voor u als buitenlands ondernemer een belangrijke besparing op vlak van BTW-prefi nanciering. Uw cashflow wordt niet nodeloos belast bij import.